Posts Tagged ‘Thơ văn’

MỘT BÀI ĐỒNG DAO


Đêm nằm mộng thấy người thợ cấy
Bảo em rằng trồng lấy lúa ăn
Người thợ mộc lại khuyên răn
Em ơi dệt lấy áo này từ đây
Người thợ nề này bay đây nhé
Cửa nhà em xây để mà dùng
Nghe xong em quá hãi hùng
Bơ vơ thân phận giữa vòng trần ai

Không rõ tác giả

Advertisements